©2014-2018, SỞ NGOẠI VỤ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 058, Đường Hoàng Đình Giong, P.Hợp Giang, TP Cao Bằng
Điện thoại: 0263.85Đường Pác Bó, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng
Điện thoại:(026)-3 858 692 - fax:(026)-3 858 511